BESSENYEI FERENC
kétszeres Kossuth-díjas, érdemes és kiváló művész, a Nemzeti Színház örökös tagja,
a Nemzet Színésze és több más kitüntetés birtokosának
autentikus honlapja

ÉSZAK-KOREA SZINTJÉRE SÜLLYEDTÜNK LE


MINDEN SZÉPET ÉS ÉRTÉKESET ELVESZTETTÜNK – ÖRÖKRE?

(„A MAI VILÁG BÁRMIT ELVISEL, CSAK AZ IGAZSÁGOT NEM” című cikk folytatása)


„A színház elhanyagoltatván az állam által, el fog korcsosulni. Éltető erő helyett erkölcsi dögvészt fog a társadalomra terjeszteni” (Egressy Gábor)

„Én egy monológot mondok egy életen keresztül munkával – szerepek megfogalmazásával, vitákkal – nyilatkozatokkal. A színház és a színész társadalmi méltóságát szolgálni igyekszem, és minden tisztességesen gondolkodó és cselekvő társam ezt teszi. – És ha mégis azt látjuk, hogy hibás az út, amelyen járunk, nincs kinél reklamálni, mert ami rossz, az tőlünk rossz!” (Bessenyei Ferenc – forrás)
„A művészet az, ami az embert az emberméltóságára ráébreszti.” (Bessenyei Ferenc – forrás)
„Az ember emberméltóságát kell állítani a művészet központjába. Mert a színház az emberi szellem legmagasabb rendű igényei közé tartozik, az emberi szellem tisztessége és méltósága szolgálatában áll. Az embert önmaga fölé tudtad emelni.” (Bessenyei Ferenc Nádasdy Kálmánról – forrás)
„Felelősséget viselni és ébreszteni, ez a dolga a művészetnek. … Akik meg akarták menteni számunkra ezt a picike kis emberi létet, azok a művészetről, mint az emberméltósághoz való hűség példájáról, s mint társadalomformáló erőről írtak. Ez a hűség minden időben és minden széljárásban kötelező.” (Bessenyei Ferenc – forrás)
„Az ember méltóságát csak a jól működő közösség tudja kibontakoztatni; s nekem ezt kell szolgálnom egész életemben. … Azt tartottuk jó művészetnek, amely az embert önnön méltóságára ébreszti rá. Amely azt tudatosítja, hogy ember, te több vagy a sorsodnál. Tisztább, okosabb, nagyszerűbb, szeretetre méltóbb és többre érdemes, mint a mai sorsod. A legjobbat működtesd magadból, különben elsöpör az élet! Mióta művészet van a világon, ez a biztatás a dolga.” (Bessenyei Ferenc – forrás)
„Az egyedüllét az erős emberek mennyországa. Kegyelem állapota, emberméltóság, felelősségérzet teljessége!” (Bessenyei Ferenc – forrás)

Ezek az idézetek – Bessenyei Ferenc hitvallása és egész munkássága – mind ugyanarról szólnak, nevezetesen, hogy a kultúrának a népnevelésen túl minden időben az is elsőrendű feladata, hogy tükröt mutasson a mindennapok visszásságainak, leleplezze a hatalom túlkapásait, és ezek ellen felemelje a hangját. Hogy az egyes országok népeit a politika, az uralkodó véleményáramlat és minden más erő hazugságaitól megvédje. – Bessenyei Ferenc egész pályája során halálosan komolyan vette ezt a feladatot, élete utolsó pillanatáig nem szűnt meg figyelmeztetni, harcolni a jobbért, a szebbért: és mindenekelőtt az igazságért, a magyar nép kulturális és erkölcsi felemelkedéséért. Ami ma Magyarországon és kivétel nélkül az EGÉSZ világon történik, azt bizonyítja, hogy az elmúlt évtizedek kultúra-, erkölcs- és művészetrombolását célzó intézkedései meghozták gyümölcsüket: a művészek, tudósok sehol a világon nem állnak ki, nem emelik fel szavukat az emberi méltóság példátlan mértékű napjainkban zajló megtiprása ellen. Vagyis korunkra beteljesedett az, amitől Egressy Gábor óvott: Miután az államok a világon mindenütt elhanyagolták a kultúrát, a politika hű csatlósaként a művészet is alázatosan részt vesz abban a folyamatban, melyben éltető erő helyett erkölcsi dögvészt terjesztenek a társadalmakra.


Pár hónappal ezelőtt a televízióban egy Észak-Koreáról készült dokumentumfilmet sugároztak, amit egy ázsiai orvos-csoport tagjaként Koreába utazott amerikai riporternő készített. A film azt mutatta be, ahogyan a külföldi orvosok szürkehályog miatt látásukat vesztett észak-koreaiak egy nagy létszámú, a párt által kiválasztott személyekből álló csoportjának tagjait megoperálják. A csoport ott tartózkodásának napjai előre meg voltak határozva, ezt az időtartamot nem léphették túl. De még így is sikerült annyi ideig ott maradniuk, hogy ők vehessék le első alkalommal a frissen operáltakról a kötést. És ekkor történt az a megrázó jelenet, amit se az operáló orvosok, se a riporternő nem tudott előtte elképzelni. A látásukat éppen akkor visszakapó emberek közül senki sem az őket meggyógyító orvosoknak köszönte meg, hogy újra lát, hanem amint lekerült róluk a kötés, odamentek a Nagy Vezér falon lógó képéhez, és mélyen hajlongva neki köszönték meg, hogy lehetővé tette, hogy újra lássanak. Nem csak a jelenlevők, de a film nézői számára is nyilvánvaló volt, hogy a kép nem beállított, a hajlongó emberek nem azért viselkedtek így, mert rejtett kameráktól féltek, hanem valóban ez volt számukra a „normális reakció”. Ezeknek az embereknek eszükbe sem jutott, hogy betegségük olyasmi, amit a világ minden más táján már ősidők óta naponta ezerszámra eredményesen kezelnek, és hogy valójában nem a gyógyulásukat, hanem a vakságukat köszönhették vezérüknek, és az ő őrült kormányzásának.
     Ez a drámai és rendkívül szomorú jelenet jutott az eszembe, amikor egy szakmai intézmény honlapjának kezdőlapján az itt látható szöveget megláttam.

(Egyébként az intézmény szerkezeti felépítése kiválóan példázza Magyarország politikai elrendezésének egész erkölcstelenségét: a főigazgató elfogult ultra-jobboldali, az igazgató gátlástalan bal-liberális: ez a felépítés kiválóan alkalmas arra, hogy ragyogóan működjenek együtt, hiszen minden oldalról „fedezni” tudják egymást.)

Az elmúlt hónapok eseményei, benne elsősorban nem is a döntéshozók teljes erkölcsi, politikai, szociális, gazdasági csődje, hanem sokkal inkább a lakosság részéről megmutatkozó készséges elfogadás, sőt, helyeslés, másfelől a különböző, egyébként minden kicsiségért egymás torkának ugró politikai ellenfelek teljes egyetértése ezen öngyilkos és embert-megvető intézkedésekkel kapcsolatban, túlságosan is világosan és drámaian mutatta meg, hogy hazánk polgárai – együtt az egész világ polgáraival – elérték az észak-koreai nép értelmi és érzelmi szintjét: A vezetők azt csinálhatnak velük, amit akarnak, úgy vezethetik őket az orruknál fogva, ahogy nekik tetszik, és ameddig nekik tetszik.
     Az elmúlt hónapok megmutatták, hogy az emberek mindenütt szó nélkül eltűrik, sőt hálás köszönetet mondanak vezetőiknek, hogy azok miután első lépésként egy mély kútba dobták le őket, naponta megjelennek a kút peremén, és egy napra való ételt és italt dobnak le nekik. Ahogy Észak-Korea irányítói tesznek népükkel már évtizedek óta, úgy bánnak most a világ összes országának vezetői honfitársaikkal.

Valójában az egész mostani szörnyűséges helyzetben az a legnehezebben elviselhető, hogy olyan sok ember, sőt, a lakosság túlnyomó többsége nem látja, hogy mekkora csalásnak az áldozatai. (Akik nem akarják, hogy a politikusok és a média továbbra is az orruknál fogva vezesse őket, azok a cikk végén található linkgyűjteményben felsorolt valós, és nem manipulált dokumentumokból megismerhetik az igazságot.)

De nem csak e dokumentumok, hanem saját tapasztalataink és józan paraszti agyunk is, amennyiben használjuk ezeket, tiltakozik azon hazugságok ellen, amivel hónapok óta bombáznak bennünket. Egy németországi alternatív interneten (https://kenfm.de) megjelent riportban mondta az egyik megszólaló: Az elemi iskola első számtan órái tananyagának ismerete elégséges ahhoz, hogy bárki észrevegye azt az alávaló hazugságot, amire hivatkozva hónapok óta pánikban tartják az EGÉSZ világot, és amivel a föld lakosainak százmillióit ítélik éhhalálra, vagy döntik súlyos nyomorba. Miközben az egzisztenciájukban eleddig még nem (elég súlyosan) érintett, de abszolút kritikátlan, gondolkodásra képtelen polgárokból bolondokat és önkéntes rabszolgákat csinálnak.

Mindenki, aki már kinőtt a gyerekkorból, és képes önállóan gondolkozni, a világot maga körül érzékelni, emlékezhet arra, hogy amióta ő él, telente mindig volt influenzajárvány, hol gyengébb, hol súlyosabb lefolyású. Emlékezhet arra, hogy a betegség, sőt a halál is, hozzá tartozik az élethez, benne szülei, testvérei és saját életéhez. Hogy ezek az influenzajárványok, bármilyen súlyosak is voltak (az én emlékeim szerint, a tavalyi itthon nagyon súlyos volt, nekem legalábbis csaknem minden ismerősöm beteg lett; míg Németországban a két és három évvel ezelőtti volt különösen súlyos), soha nem adtak okot arra, hogy bárhol – kivéve a kórházakat – elzárásokat, kijárási tilalmat, egyáltalán, bármilyen külön intézkedést hozzanak miattuk. Akinek nem teljesen defekt az emlékezőképessége, annak arra is kell emlékeznie, hogy ősztől tavaszig minden évben, még 2019 novemberében is, a hírekben minden héten hallhatók voltak az ilyen és ehhez hasonló bejelentések: „Ezen a héten 20 ezer új influenzás beteg fordult orvoshoz.”
     (Az itt látható fotón a 2020. január 1. és március 25. között elhunytak halálozási oka látható. Ebből a statisztikából – ami még ma is kering az interneten –, világosan kiderül, hogy 1) soha semmilyen reális ok nem volt arra, hogy világjárványt állapítsanak meg, és ezért az egész világon korlátozó intézkedéseket vezessenek be, 2) hogy ezeket az intézkedéseket már akkor meghozták – azaz március 13-án –, amikor az összes halálozási ok között magasan a koronavírus volt a legalacsonyabb, a többiekhez képest elenyésző. Ráadásul, mint az neves szakemberek, orvosok, sőt igazságügyi szakértők jelentéséből kiderül, a valóban a koronában meghaltak száma lényegesen alacsonyabb, mint a hivatalos adatokban szereplőké, mert olyan halottakat is a korona-halottak közé soroltak/sorolnak, akik valami egészen másba haltak bele, csak esetleg a haláluk után rögtön elvégzett teszt szerint koronavírus is volt a testükben. Időközben már az interneten keringő videókból az is tudható, hogy sok helyen, elsősorban New York-ban és Ukrajnában, fizetnek a kórházaknak vagy mint Ukrajnában, maguknak az érintetteknek, ha azt mondják, hogy koronavírustól betegek.)

Az is mindenkinek fel kellene tűnnie, hogy ez az mostani, ú. n. koronavírus okozta betegség mennyivel enyhébb, mint a megszokott influenzák: Nincsenek olyan súlyos szövődményei, mint az agyvelő és agyhártyagyulladás (melyek a szezonális, megszokott influenzajárványoknak a szövődményei lehetnek), nem halnak meg benne a csecsemők és a gyermekek, akiknek pedig az immunrendszere még nem fejlődött ki, és ezért különben minden fertőzést nagyon könnyen elkapnak. Ez utóbbi tény megint olyasmi, aminek mindenki előtt ismertnek kell lennie, hiszen egy-egy iskolaévben, és az óvodában állandón megfertőződnek a gyermekek. De nemcsak ők, hanem a felnőttek is, nem véletlen, hogy a Béres-cseppeket gyártó cég olyan jelenetekkel reklámozza gyógyszereit, ahol egyetlen személy, gyerek vagy felnőtt ül (ha jól emlékszem (mert a reklámot a korona-őrület kitörte után a cég töröltette a tévécsatornákról) az egyik ilyen reklámban, Zsurzs Kati ül egyedül egy kirándulóbuszon), áll különböző helyeken, és azt a szöveget mondja, hogy úgy látszik, ő „az egyetlen, aki szed Béres-cseppet, a többiek meg nem, és azért ők mind megbetegedtek”. (Gondolom, ezt a reklámot mindenki látta már éppen elégszer, jó lenne, ha emlékeznének rá, mielőtt pánikrohamokat kapnak a „korona” miatt.)
     És annak is gyanút kellene keltenie mindenkiben, hogy miközben a „normális” influenza-időkben sok embert ismert, aki elkapta a betegséget, most egyetlen egy személyt sem ismer, aki COVID-beteg lenne, sőt olyan személyt sem, aki maga ismerne ilyet. És az is eszükbe kellene jutnia a fenti köszönet-nyilvánítást gyártóknak, és az alapjogainkat taposó intézkedések helyeslőinek, hogy az idősotthonokból, amiket régen „elfekvőknek” hívtak, nem szoktak egészségesen, megfiatalodva távozni a bentlakók. Nem, az ilyen helyekre, bármily szép nevet is adnak nekik, meghalni viszik be az emberek az idős rokonaikat, mert ők maguk vagy nem képesek, vagy nem akarják ápolni őket. És hogy ezeknek az idős, egyre romló állapotú embereknek egyetlen örömük, ami még életben tartja őket, ha rokonaik meglátogatják őket. És annál gyorsabban múlik a kedvük és erejük az élethez, minél kevesebbet törődnek velük a hozzátartozóik. És akinek már volt rokona ilyen otthonban, annak arra is kellene emlékeznie, hogy az ilyen idős emberek mennyire félnek a változástól, az idegen emberektől, váratlan helyzetektől, sőt, még arra is, hogy az idő multával túlnyomó részük már várja a halált, amit aztán megváltásként fogad.

Magyarul: aki elvégezte az általános iskola első osztályát, és ott nem hiányzott minden számtan órán, annak észre kell, észre kellett volna vennie, hogy az, amivel a világ politikai vezetői, intézményei, és az őket kiszolgáló alig egy tucat ú. n. szakértő a mainstream médiával karöltve, sőt annak igen alapos segítségével hónapok óta szünet nélkül, a nap 24 órájában különböző csatornákon riogatja a lakosságot, nevezetesen, hogy a világot egy súlyos, idáig nem ismert vírus okozta járvány veszélyezteti, ami emberek millióinak a halálát okozhatja, tömény hazugság, és mivel óriási károkat okoz, nem csak hazugság, hanem aljasság, még azt is megmerném kockáztatni, hogy rendkívül súlyos következményei miatt egyenesen népirtás.


Röviden összefoglalva a valós tényeket:
Dr. Wolfgang Wodarg, aki – munkássága és hivatalai miatt – az egyik legkompetensebb megszólaló ebben a témában, a koronavírussal kapcsolatos állításaiban abból a tényből indul ki, hogy koronavírus már eddig is mindig jelen volt az influenza-megbetegedéseknél, és hogy most csak azért lépett pont ez a viszonylag ártalmatlan vírus az előtérbe, mert CSAK ennek a jelenlétét tesztelik. Az is ismert, hogy annak ellenére, hogy a sertéspestis járványról egyértelműen bebizonyosodott minden hivatal előtt, hogy csalás volt, a mostani újabb hisztériakeltésben is azok a hangadók, akik a korábbi csalást elkövették.
     Dr. Wodarg saját honlapján a következőképpen foglalja össze szakmai véleményét a most kialakult helyzetről:
     „Egészségügyi megítélés: Arra, hogy az emberek egészsége rendkívüli veszélyben forogna, se hiteles adat, se nyilvánvaló ok nem áll fenn [az Egészségügyi Világszervezetet, mely az adatok nagy részét kiadja, 85 százalékban privát emberek és vállalatok, elsősorban gyógyszergyárak finanszírozzák].
     Kétségbevonhatatlan tények: A még lehívható [még nem törölt] statisztikák szerint a halálesetek és az egyes országokban éppen zajló influenzajárványok az ilyenkor megszokott normális lefolyást mutatják. A szezonális influenza-járvány most is úgy zajlik, ahogy mindig szokott. Ezeknél a járványoknál most is és a múltban is mindig kimutatható volt a koronavírus jelenléte (7-15 százalékban). A koronavírusoknak, influenzavírusoknak és a többi vírusnak is állandóan változniuk kell, ez az állandó változás lényük alapvető tulajdonsága. Vagyis, "új" vírusok felbukkanása minden időben teljesen normális dolog.
     A koronavírus kimutatására szolgáló tesztek megbízhatóságáról: A teszteket sok helyütt, pl. Olaszországban, szelektív módon a súlyos betegeknél alkalmazzák, ami alkalmatlanná teszi őket egy járványveszély kimutatására. Az alkalmazásra kerülő teszteket a WHO két (!) nap alatt fogadta el, ami példa nélkül álló, és szakmailag elfogadhatatlan. A WHO (Egészségügyi Világszervezet) anyagilag a Gates-alapítványtól függ. Ezen, eleve erősen kérdéses tesztek és hibás alkalmazásuk nélkül nem lenne semmilyen ok a szükségintézkedésekre. A nem bizonyított világjárványról készült – többnyire manipulált – képek egyedül a félelemkeltésre szolgálnak.
     A politikai helyzet: A nyilvánosság figyelmét elterelik a félelemkeltő képekkel, és az egyoldalúan tudósító média támogatásával megtévesztik. Aki ez ellen fel meri emelni a szavát, azt kegyetlenül megtámadják, megrágalmazzák, egzisztenciálisan, erkölcsileg tönkreteszik.
     Itt adok meg néhány linket és érvet, melyekkel személyi jogaiknak szakmailag nem igazolt, jogtalan korlátozása ellen védekezhetnek:
     – 1. Prof. Dr. Karin Mölling virológus: "A koronavírus nem súlyos halált okozó vírus! A pánik-keltés a probléma."
     – 2. Prof. John P.A. Ioannidis, Stanford: "A Covid-18 vírust az évszázad járványának nevezték el. Holott az évszázad legnagyobb megtévesztésének kellene hívni. A kormányok és felelős vezetők megbízható adatok nélkül hoznak súlyos döntéseket."
     – 3. IQWIG (a minőségért és a gazdaságosságért felelős intézet az egészségügyben): "Az újfajta koronavírus (SARS-CoV-2) képes egy influenzához hasonló betegséget (Covid-19) előidézni, ami rendszerint enyhe lefolyású. De néhány embernél tüdőgyulladáshoz vezethet. A jelenlegi tudásunk szerint az újfajta koronavírus ugyanúgy terjed, mint a megfázás- és influenzavírusok."
     – 4. Hendrik Streeck virológus: "Németországban naponta 2500 ember hal meg. Az elmúlt három hétben (21 x 2500 = kb. 50 ezer halott) mindössze 12 halottnál találtak kapcsolatot a Sars-2 vírushoz."”
     – 5. Stefan Hockertz, immunológus und toxikológus: A SARS-CoV-2 koronavírus veszélyességét tekintve hasonló az ismert influenzáéval, amiket a korábbi évekből már ismerünk. „A korona nem pestis, nem ebola, sőt még a kanyaró is veszélyesebb nála.”


Egy másik nagyon ismert szakember, aki feladatának tekinti, hogy az embereket felvilágosítsa és felrázza, Prof. Dr. med. Sucharit Bhakdi nemzetközileg elismert mikrobiológus, többszörösen kitüntetett kutató és infektológus, aki első megszólalásával rögtön óriási feltűnést keltett: A Corona-Krise: Prof. Sucharit Bhakdi erklärt warum die Maßnahmen sinnlos und selbstzerstörerisch sind (Korona-krízis: Prof. Sucharit Bhakdi elmagyarázza, hogy az intézkedéseknek miért értelmetlenek és önrombolók) című videó-interjújában mondta e súlyos szavakat: „Téves következtetéseket vonnak le a hatóságok, kísértetjátékot űznek a lakossággal, ami nagy, helyrehozhatatlan károkat fog okozni. Az az állítás, hogy egy új vírussal állunk szemben, a kezdetektől azt a benyomást keltette bennem, hogy itt valamit rávetítenek erre a helyzetre. Az emberek életét és egzisztenciáját teszik kockára, hogy egy valójában nem létező, egy állítólagos veszélyt elkerüljenek. A most hozott intézkedések az egész lakosság számára katasztrófát idéznek elő. Hatalmas károkat, de semmilyen hasznot nem fognak hozni. – Koronavírusok emberemlékezet óta körülöttünk és bennünk vannak, és az orvostudományban elhanyagolható szerepet játszanak. A legtöbb fertőzött (mintegy 98 %) nem lesz komolyan beteg. Egyedül a krónikus, idős emberekre jelentenek veszélyt, akiknek már vannak szív- és tüdőproblémáik. – Az az állítás, hogy a COVID-19 egy különösen veszélyes vírus-variáns, nemzetközileg összegyűjtött esetadatok kritikátlan és hamis értelmezéséből ered. Valójában minden arra utal, hogy COVID-19 alapvetően nem különbözik ártalmatlan társaitól. – A most hozott intézkedések önpusztítóak, és ha a társadalom elfogadja őket, akkor kollektív öngyilkossághoz vezetnek.”


Én magam két másik internetes oldalon tárgyaltam már részletesen a korona-ügyet:
     1. A www.katolikus-honlap.hu oldalon számos cikkben, többek között ebben: „Akkora lesz a gyötrelem, amilyen még nem volt a világ kezdetétől”
     2. A www.szenanatha-hp.hu oldalon e cím alatti írásban: A KORONAVÍRUS-KÍSÉRTET, avagy „VAN-E AZ ŐRÜLETNEK RENDSZERE?”
     Ez utóbbi oldalról való ez a részlet: „Végkövetkeztetés és összefoglalás: 1. Meg vagyok győződve róla, hogy ami most történik, az mindenről szól csak a lakosság egészségi állapotáról nem. A vírusok természetéhez tartozik, hogy állandóan változnak, tehát olyannak, hogy "újfajta" koronavírus, nincs semmi különös értelme. A mostani járvány hatásában, lefolyásában csak annyiban különbözik az eddigi influenzajárványoktól, hogy sokkal enyhébb lefolyású.
     2. A világ pénzügyi rendszere, és ezzel a világgazdaság évek óta az összeomlás szélén áll; nagyon sok szakember figyelmeztet erre évek óta. E szakemberek véleménye abban is megegyezett, hogy 2020 lesz az az év, amelyben ezt az összeomlást már nem lehet tovább elkerülni. Nos, hogy a tyúk volt-e előbb, vagy a tojás, azaz volt-e Kínában a szokásosnál súlyosabb influenzajárvány idén vagy sem, és az egész vírus-dolgot csak kitalálták, nem játszik szerepet abban, hogy az előállt helyzetet a világ vezetői arra használták fel, hogy a) a küszöbön álló világméretű pénzügyi- és gazdasági összeomlás felelősségét a saját hibás döntéseik helyett egy "vírusra" hárítsák; b) a lakosság karanténba zárásával időt nyerjenek arra, hogy az összedőlő rendszerből maguk számára még ki tudják menteni, ami érték. A korlátozó intézkedésekkel a lakosságot bezárták, lehetetlenné tették az esetleges megmozdulásokat, összejöveteleket, megbeszéléseket stb., mint például annak idején a taxi-sztrájk, vagy az internet-adó elleni megmozdulás volt, hogy csak a legutóbbi ilyen jellegű magyarországi eseményeket említsem. – A pánik keltéssel pedig egyfelől maguk tették az embereket, különösen a gyengéket fogékonnyá a betegséggel szemben, másfelől megbénították, minden ellenállásra, önálló tettre alkalmatlanná tették a fél lakosságot. Ezzel is a közös tiltakozások, megmozdulások, esetleges számonkérések kialakulásának lehetőségét csökkentették, illetve – szerintem – tették a jövőre nézve is teljesen lehetetlenné.”


Egy német közgazdász professzor (Prof. Dr. Christian Kreiß, forrás: https://kenfm.de/wirtschaftliche-auswirkungen-der-corona-lockdowns-von-christian-kreiss/) idézi a gazdaság még előttünk álló súlyos összeomlásáról szóló (többek között a Wall Street Journal elemzésére hivatkozó) cikkében Jens Wernicke német újságírót, aki a mostani helyzetet így jellemezte: A világ országainak vezetői intézkedéseikkel emberek százmillióit hagyják éhen halni, csak azért, hogy nehogy megfertőződjenek a Covid-vírussal. Majd cikkét így folytatja: Az UNO adatai szerint [forrás: [https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@dgreports/@dcomm/documents/briefingnote/wcms_743146.pdf] a világméretű megszorító korona-intézkedések a föld összes munkavállalójának csaknem felét azzal fenyegeti, hogy egzisztenciális létük alapjait vesztik el. „Elsősorban annak a mintegy 1,6 milliárd embernek az egzisztenciája került veszélybe, akik nem állandó munkaszerződésben dolgoznak.” A Genfben székelő ILO [International Labour Organization = Nemzetközi Munkaügyi Szervezet] jelentése szerint: „Dolgozók milliói számára a napi bevételük kiesése egyúttal mindennapi étkezésük, biztonságuk, jövőjük elvesztését is jelenti. A világ minden táján vállalkozások milliói alig bírják magukat fenntartani. Nincs elég megtakarításuk, és hitelt sem kapnak [ez utóbbit nem csak bevételük kiesése miatt nem kapnak, hanem a rendkívül bizonytalan jövő miatt sem, hiszen senki nem tudja, hogy a kormányok mikor, milyen megszorításokat hoznak; az előző pedig többségüknél azért hiányzik, mert a mostani pánik előtt évekig arra bíztatták őket, hogy növekedjenek, haladjanak a korral, az igényekkel, egyre többet ruházzanak be – hiszen az igény egyre nagyobb lesz]. Ez ma a munka világának valódi arculata.”
     Az ILO jelentése így folytatódik: E személyek jövedelme a korona-intézkedések hatására az egész világot figyelembe véve átlagosan 60 százalékkal esett vissza, sőt, Afrikában és Latin-Amerikában 80 százalékkal. Ennek oka, hogy a világon mintegy 436 millió kisvállalkozás és magánvállalkozó dolgozott olyan területen, melyet különösen negatívan érintettek a kormányok intézkedései. [forrás: [https://www.dw.com/de/lebensgrundlage-von-milliarden-menschen-in-gefahr/a-53282093]
     Szerintem az európai országokban a legtöbb ember még nem fogta fel, hogy a tulajdonképpeni krízis csak az elkövetkezendő hónapokban fog teljes erejével megmutatkozni, és évekig fog tartani. Sokan abban az illúzióban ringatják magukat, hogy nemsokára minden normalizálódik. A csökkentett munkaidőben, vagy a home-office-ban, vagy a digitális módszerekkel való foglalkoztatás pszichológiai szempontból egyfajta ópium a munkavállalók számára, ezzel kábítják őket, hogy a helyzet komolyságát ne ismerjék fel.
     A fent felsorolt félelmetes tények és számok elhallgatásának – és a manipulált rémadatok szünet nélküli közlésének – az a feladata, hogy az alapvető emberi jogokat durván sértő kormányzati intézkedések szükségességét és helyességét senki ne kérdőjelezze meg.

A következő mondatok Prof. Dr. Christian Kreiß egyik korábbi előadásából – amit a youtube ugyan letörölt, de aminek szövegét ITT meg lehet találni – valók:
     „Valószínűleg még ebben az évben duplájára fog nőni az éhenhalók száma. Körülbelül másfél milliárd tanulót zártak ki világszerte az iskolákból; a Wall Street Journal és a helyi lapok jelentése szerint a harmadik világban érintett tanulók nagy része soha többet nem fog visszatérni az iskolájába. Indiában, Indonéziában, és a harmadik világ legtöbb országában összeomlott az export-import, aminek tömeges munkanélküliség, nyomor és szükségállapot a következménye.
     Az élelmiszerárak elsöprő mértékben emelkednek. A korlátozó intézkedések következtében műtéti beavatkozások, életmentő kezelések százezreit halasztották el, az emiatt MÁR EDDIG elhunytak száma meghaladja a százhúszezret. … Az intézkedések szigorúsága semmilyen összefüggésben nem áll a korona-probléma nagyságával.
     Összefoglalva: A lakosság körében elterjesztett félelem az ú. n. új vírustól nem véletlen, hanem tudatosan megtervezett. Az undorító, embertelen, megalázó, orvosilag kifejezetten haszontalan, sőt, inkább veszélyes arcmaszkok kötelezővé tétele is csak a félelem keltését és fenntartását szolgálja.
     Ismerve az igazságot, természetes, hogy mindenkiben felmerül a következő kérdés: Miért akarják a döntéshozók az embereket ekkora pánikba, egy jámbor vírustól való félelemtől szinte az őrületbe, majd nyomorba kergetni? Nos, ez a pánik bizonyos célok elérésére nagyon hasznos. A politikusok nagy része számára, mint például Markus Söder bajor miniszterelnök [akinek felesége maszk-gyártásból keres most össze egy vagyont], ez ad lehetőséget, hogy mindenható kiskirállyá nője ki magát. A hatalomra szomjazó politikusok az ilyen pánik-helyzetben – elsősorban akkor, ha ez a pánik helyzet egy hazugság révén állt elő, ugyanis az igazi bajban ők lennének a legjobban megrettenve, és ők bújnának el elsőnek valamilyen eldugott helyre – óriási mértékben tovább tudják növelni hatalmukat, ami ezáltal egyre ésszerűtlenebbé és ily módon zsarnokibbá is válik, mikor az alapvető jogokat a közjó megvédésére hivatkozva hatályon kívül helyezik. Az ú. n. hatalom-emberek imádják az alapvető jogok korlátozását, ez nagyon növeli önbecsülésüket, és kielégíti uralkodói vágyaikat. És gyakorlatilag minden vezető politikus ilyen kis formátumú hatalom-ember.
     Minél nagyobb a pánik, annál biztosabban lehet, esetleg kényszerintézkedésekkel, emberek milliárdjait beoltani. Ez Bill Gates és milliárdos alapítványának teljesen nyíltan bevallott célja. Minél nagyobb a pánik, annál könnyebben lehet szigorú és sokáig – bizonytalan ideig – tartó korlátozásokat politikailag igazolni. Mivel mindenki számára látható – és így a leginkább képes megosztani a lakosságot, megalázni a még gondolkodni tudókat – a legfontosabb a minél tovább és szigorúbban előírt maszkviselet. Továbbá a lehetőleg minél tovább érvényben levő távolság-tartási kötelezettség, egyetem- és iskola-bezárások stb. stb..
     A korlátozások minél tovább tartó fenntartásával a hatalom összpontosítása egyre csak növekszik a nagyon kevés, nagyon gazdag és senkitől soha nem-megválasztott emberek kezében. Összefog, egybefoglal, nyaláb, köteg szó olaszul il fascio-t jelent (ez az olasz fasiszta alapszervezet neve is) – amiből a fasizmus kifejezés ered. Ezért nagyon félek attól, hogy a koronavírust és a vele gerjesztett pánikot tudatosan használják ki arra, hogy a hatalmat egy nagyon alacsony létszámú elit kezébe összpontosítsák, akiket soha senki sehol nem választott meg vezetőkké. És nagyon félek tőle, hogy a polgárok alapvető jogainak korlátozása tartósan megmarad.”


Összefoglalva az eddig leírtakat, újra és újra ki kell mondani: Az az állítás, miszerint a világ minden országában azért kell a lehető legszigorúbb intézkedéseket meghozni, kijárási tilalmat, maszkviselést, távolságtartást stb. elrendelni és fenntartani, mert csak ily módon lehet egy magasabb jó, a veszélyeztetett korúak megmentését biztosítani, nem egyszerűen téves, hanem a legaljasabb hazugság, olyan világméretű csalás, amire az emberiség történelmében még nem volt példa, és ami csak azt a célt szolgálja, hogy egyfelől a valódi problémákról – a gazdasági világválságról, a pénzrendszer összeomlásáról – elterelje a figyelmet, másfelől, hogy az összlakosság totális megfigyelését célzó digitális rendszereket – a pánik keltette sötét „éj leple alatt” – működésbe állíthassák, lehetőleg egy beültetett chippel ellátott védőoltás-útlevél segítségével.

Az ok, amiért ezt a mostani őrületet Bessenyei Ferenc honlapján ilyen részletesen tárgyalom, nagyon egyszerű. Bessenyei Ferenc – szemben az önjelölt nemzet-mentőkkel – egész életében e nép felemelkedéséért, javáért dolgozott. Vallotta, hogy a kultúrának a népnevelésen túl az is elsőrendű feladata, hogy tükröt mutasson a mindennapok visszásságainak, leleplezze a hatalom túlkapásait, és ezek ellen felemelje a hangját. Hogy az egyes országok népeit a politika, az uralkodó véleményáramlat és minden más erő hazugságaitól megvédje. Bessenyei Ferenc egész pályája során halálosan komolyan vette ezt a feladatot, élete utolsó pillanatáig nem szűnt meg figyelmeztetni, harcolni a jobbért, a szebbért: és mindenekelőtt az igazságért, a magyar nép kulturális és erkölcsi felemelkedéséért.
     Bár Bessenyei Ferenc kifejezetten népnevelő művész volt, azért nem csak ő, hanem – és ebben biztos vagyok – vele együtt korának legtöbb művésze felemelte volna hangját a mostani embertelen, minden szépnek, minden értékesnek – mondhatnánk minden olyan vívmánynak, ami civilizálttá tesz egy társadalmat – a megbénítását, időleges, majd végleges kiirtását célzó intézkedés ellen. Bessenyei Ferenc és kora művészeinek munkássága az 1956-os ellenálláshoz vezetett. A mostani ú. n. művészek, tudósok, értelmiségiek, orvosok (!) még az egyszerű nép tagjainál is alázatosabban, megalkuvóbban görnyedtek ketté, hogy a döntéshozók ki- és felhasználhassák őket.

Vagy ezek az emberek mind azt hiszik, hogy pár hét múlva ott folytathatják ténykedésüket, ahol abbahagyták? Tényleg úgy gondolják a színházcsinálók, a sportolók, a turizmus, a szórakoztatóipar résztvevői, hogy újra megindulhat a normális, megszokott életük? Tényleg elhiszik a hatalmat támogató, és ú. n. online-előadásokat gyártó „művészek”, hogy lesz értelmes folytatás?
     Tényleg úgy gondolják az ú. n. értelmiségiek – akik most hallgatnak, vagy azért, mert annyira ostobák, hogy nem veszik észre, hogy mi folyik a világon valójában, vagy egyszerűen csak gyávák, vagy ők is haszonélvezői akarnak lenni a helyzetnek –, hogy azok az erők, akik a mostani helyzetet világszerte, a világ legeldugottabb részén létrehozták, levezényelték, és vezénylik továbbra is minden piciny részletében, feladják évtizedek óta ápolt, a legapróbb részletig gondosan kidolgozott és követett terveiket, és visszavonulnak most, ilyen közel a céljukhoz?
     Akik ezt hiszik, azok mélyedjenek el egy kissé Bill Gates és felesége munkásságában, ismerjék meg terveiket, olvassák el, hogy milyen alapítványoknak a tagjaik, és hogy ezek az alapítványok milyen célokat követnek. Vessenek egy tekintetet Bill Gates oltóprogramjának eddigi történeteire, amit Robert Kennedy jr. foglalt össze és hozott nyilvánosságra. Az interneten bőven megtalálható dokumentumokból és Bill Gates életrajzából megtudhatják, hogy Gates az eugenetika elkötelezett híve és a neo-malthusianizmus mozgalom oszlopos tagja, mely mozgalmaknak a népesség létszámának drasztikus csökkentése, és az emberi faj „nemesítése” a céljuk. Bill Gates-t már Afrikában és Indiában is feljelentették oltóanyagai miatt, melyek mellékhatásként egyfelől meddőséget, másfelől komoly testi elváltozásokat okoztak.
     És mindezek után az emberek túlnyomó többsége még mindig arra vár, és a média ezt hirdeti, hogy ez az ember, illetve az általa finanszírozott gyógyszergyárak korona-elleni oltóanyaga fogja a világot megmenteni! Egy olyan oltóanyag, ami – lásd lentebb Dr. Wodarg írását – minden független szakember szerint egyfelől semmire sem jó, másfelől az emberek génállományát változtatja meg, harmadszor arra szolgál, hogy „megbélyegezze” az embereket, valamilyen digitális chipet vigyen be a szervezetükbe.
     Az itt látható képen Bill Gates és felesége, Melinda látható, egy olyan videóban, ami bejárta a világot, és ahol Bill Gates ezen szavai alatt és után: „fel kell készülnünk a következő vírusra, és az tényleg figyelmet fog kelteni”, a házaspár vidám kacajra fakad.


A maszkviselés kötelezővé tétele – mivel erre a világon semmilyen valóságos ok nincs – különösen sérti az emberi méltóságot, s ezáltal drasztikusan mutatja meg a döntéshozóknak az emberekkel szemben érzett megvetését. – Eközben nem szabad megfeledkezni arról, hogyha nem vezették volna be korábban kötelezően a biometrikus igazolványképeket, az iris-diagnosztikás felismerést, nem adtak volna minden ember kezébe egy okostelefont, nem építenék éppen most ki a legtökéletesebb megfigyelő rendszereket, akkor sehol nem engednék meg a maszkviseletet! Szigorúan tiltanák, hogy az emberek arcukat eltakarva járkáljanak, lépjenek be üzletekbe, sőt BANKOKBA! Az is figyelemreméltó jelenség, hogy a kötelező maszkviselés ellenére, a korona-őrület bevezetése óta egyetlen terrorcselekmény sem zajlott le: Csak nem azt mutatja ez is, hogy a terrorcselekmények megszervezésében is részes a politika?

Ez a maszkviselet annyira embertelen, annyira megalázó, hogy sokak számára valóban elviselhetetlen már a puszta gondolat is, hogy feltegyék. Nem a kellemetlensége miatt, hanem azért, mert ezzel részesévé válnak egy olyan csalásnak, amit megvetnek, amiről tudják, hogy szemenszedett hazugság, és csak azt a célt szolgálja, hogy megalázza az embereket. A maszk értelmetlenségéről, és a maszkviselet kényszerének lelki sérüléseiről szól a következő pár cikk-részlet:


1.
Kötelező maszkviselés örökre
Írta: Jens Bernert
(forrás: kenfm.de – 2020. július 25.)

Az az álarcos társadalom, amiben ma élünk, nehezen okolható meg a koronavírussal. Most, amikor a vírus már eltűnt, Ausztria [és a világ összes többi országa, ami már önmagában unikum] újabb ürügyeket keres, hogy a maszkok, melyeket nyilvánvalóan politikai okokból vezettek be, megmaradhassanak. Az osztrák egészségügyi miniszter azzal érvel, hogy még az enyhülő korona-veszély esetén is lehetnek valamilyen vírusok a levegőben, például rhinovírusok [melyek a szezonális, megszokott influenzajárványoknál a megbetegedések kb. 40 százalékáért felelősek]. Ezeknek a hajuknál előrerángatott okoknak az a feladatuk, hogy megakadályozzák, hogy a polgárok végre megint maguk dönthessék el, hogy mit viselnek a saját testükön.
     Az osztrák miniszter az osztrák állami televíziónak adott interjújában a rhinovírusokkal és egy „vírusos alapzizegéssel” okolta meg a maszkviselet újrabevezetését Ausztriában. A miniszter ezt a választ erre a riporteri kérdésre adta: „Vajon a maszkkényszer nem pusztán szimbolikus politikai manőver-e?” Majd válaszához a következő elképesztő, de legalább őszinte megjegyzést fűzte: „Természetes, hogy lélektani effektusról van szó, ezt egészen nyíltan és őszintén megmondom. Arról van szó, hogy ezt a mostani, láthatóan csökkenő rizikó-tudatot ismét meg kell növelnünk, hogy ősszel nehogy kellemetlen meglepetésben legyen részünk, és egy második hullámot mindenképpen meg tudjunk akadályozni.” [német eredeti: „Natürlich geht es um einen psychologischen Effekt, das sage ich ganz offen und ehrlich. Es geht darum, dass dieses deutlich gesunkene Risikobewusstsein wieder gesteigert werden muss, damit wir im Herbst keine große Überraschung erleben und eine zweite Welle auf jeden Fall verhindern können.“]
Ennél világosabban már nem lehet kifejezni, hogy a polgárok alapvető jogait a kormányok saját kényük-kedvük szerint korlátozzák.


2./a.
Emberek maradunk, és nem hagyjuk magunkat biorobotokká átprogramozni
Írta: Hermann Ploppa
(forrás: kenfm.de – 2020. augusztus 1.)
Részlet

Egy pszichológusnő éppen most hozta nyilvánosságra a maszkviselés lelki-szociális következményeiről készített tanulmányát [lásd: https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die]. A tanulmányban szokatlanul sokan vettek részt; többnyire olyan személyek, akik tudatosan élnek sportszerű és egészséges életet, kritikusan gondolkoznak és nem félnek a koronavírustól. Ezek az emberek egészen különösen szenvednek a teljesen abszurd maszkkényszer extrém agresszív bevezetésétől és számonkérésétől. Ezek az emberek a kötelező maszkviseletet személyes megalázásként élik meg. Olyannyira undorodnak a kafkai [Kafka-i típusú leírása valamilyen titokzatos módon kísérteties, fenyegető dolognak] maszkabáltól, hogy inkább kivonulnak a nyilvánosságból, minthogy maszkot viseljenek. Valójában az, hogy pont a legéberebb, legvilágosabban látó emberek vonulnak ki a közéletből, kifejezetten jól jön annak a maffiának, akik a korona-rendezők tagjaiból állnak, de akiknek kilétét még mindig nem teljesen lehetett kideríteni. Még akkor is, ha ezek a közéletből a maszkkényszer miatt kivonuló emberek csak mintegy a lakosság 10 százalékát teszik ki, ez akkor is legalább nyolcmillió embert jelent [ez a szám Németországra vonatkozik, Magyarországon ez mintegy 950 ezer embert jelentene, de én attól tartok, hogy hazánkban ez ennek töredéke csak. Miként lentebb, a Dosztojevszkij idézetben olvasható, akik évtizedekig elhitték a kommunizmus-szocializmus hazugságait, már később sem képesek az igazat a hazugságtól megkülönböztetni, valószínűleg ez az oka, hogy Kelet-Európa ebben a kérdésben ilyen könnyen megadta magát Brüsszelnek]. E nyolcmillió ember egy része 2020. augusztus 1-én Berlinbe ment, hogy ezzel az őrülettel egy békés felvonulás keretében nyilvánosan szembeszálljon.


A következő részlet az ebben a cikkben már említett tanulmányt mutatja be: „Tanulmány az aktuális száj-orr-maszkviselésről kiadott rendelet által kiváltott pszichés és pszichovegetatív panaszokról” – 2020. július 20. – készítette Daniela Prousa pszichológusnő [Studie zu psychischen und psychovegetativen Beschwerden mit den aktuellen Mund-Nasenschutz-Verordnungen - 20. Juli 2020]

2./b.
A maszkkényszer súlyos lelki bántalmak kialakulásáért és az immunrendszer legyöngüléséért is felelős
(forrás: https://corona-transition.org/der-maskenzwang-ist-verantwortlich-fur-schwere-psychische-schaden-und-die – 2020. július 29.)
Részletek

A fennálló maszk-rendelet kihatásairól készült rendkívüli módon alapos, reprezentatív és lezárt „Research-Gap”-tanulmánynak valószínűleg beláthatatlan jogi következményei lesznek: E tanulmányra hivatkozva polgárok milliói indíthatnak pert az állam ellen, mert benne ellentmondást nem tűrően tudományos bizonyítást nyert, hogy a rendeletnek káros egészségügyi következményei vannak. Az egyedülálló adatgyűjtés alapjául egy kifejezetten erre a célra elkészített, 35 kérdésből álló kérdőív szolgált.

Aki a maszkkényszer hatásait meg akarja érteni, annak alaposan el kell olvasnia a pszichológusok kutatással megalapozott állításait, hiszen sokkal többről van szó, mint csak félelemről, önveszélyeztetésről vagy depresszióról. Arról van szó, hogy a maszkviselés az emberek lényét változtatja meg. „Az embert többé már nem emberként, hanem veszélyforrásként érzékeli a másik ember – és a veszélyt többnyire le kell győzni”, magyarázza a tanulmány, majd ehhez még hozzáteszi: „A maszkviselet haszna elenyésző azokhoz a károkhoz képest, amit az emberek lelkében okoz.”

A tanulmányban idézik a Bambergi Egyetem kutatóinak véleményét, mely szerint a maszkok „megnehezítik a másik ember emócióinak a megértését, ezáltal téves ítéletekhez vezetnek, és ily módon az embereknek a saját ítélőképességükbe vetett bizalmát támadják meg”. – E tanulmányoknak eredményei nem titkosak, sokat közülük a minisztérium által finanszírozott szaklapok hoznak nyilvánosságra, ezért nem lehet elég sokszor feltenni a kérdést: Hogyan lehetséges az, hogy a világ összes országának felelős vezetői minden olyan tudományos véleményt figyelmen kívül hagynak, mely a maszkviselés értelmét megkérdőjelezi?

A politikusok ignoranciáját – ha nem lenne komoly dologról szó – bizonyos értelemben akár a sors iróniájának is nevezhetnénk, hiszen tudományosan kimutatták, hogy a maszkviselés nem csak fizikailag káros az egészségre, de stresszt is okoz, ami komplex biokémiai folyamatok kiváltása révén lényegesen gyengíti az immunrendszert… sőt, végül „egyes szervek károsodásához vezet”, idézi Daniela Prousa tanulmányában egy már 1996-ban megfigyelt mechanizmust, aminek leírása szintén megjelent a szaklapokban.


3.
A világ egy csalásnak dőlt be! Ez roppant kínos
Írta: Dr. Wolfgang Wodarg
(forrás: https://wodarg.com – 2020. május 16.)

Az egyik Stuttgart-i demonstráción tartott beszédemben megpróbáltam világossá tenni, hogy a kormány és a pártatlan bíróság a személyes szabadságok és az egészségvédelem közötti érdekek elbírálásánál nem hivatkozhat rendkívüli egészségügyi veszélyre, mert ilyen soha, egyetlen pillanatban sem állt fenn.
     A döntéshozók számára minden hivatalos intézkedés és eddigi rizikó-megítélés egyedüli alapjául a pozitív PCR-tesztek szolgáltak. Ezeket a teszteket az egész világon mintegy 300 variációban a „vészhelyzetre” való hivatkozással mindenféle hivatalos érvényesítés nélkül dollár és euró milliárdokét vásárolnak meg és használnak fel. Holott ezek a tesztek semmit nem mondanak a megbetegedés vagy a fertőzés veszélyének nagyságáról. Ráadásul minden SARS-vírust kimutatnak, melyekkel az emberek az egész világon, már több mint 15 éve bizonyítottan kapcsolatban vannak, és melyek eddig sem adtak okot semmilyen veszélyhelyzet kikiáltására. A világ egy csalásnak dőlt be! Ez roppant kínos.

De nem csak kínos, hanem büntetendővé válik és sokkal nagyobb jelentőséget kap, ha az ilyen tesztelést a hivatalok azért vezetik be, hogy ennek segítségével a rájuk bízott hatalommal visszaéljenek, és bennünket az oltásbizonyítvánnyal ú. n. kényszeroltásra kényszerítsenek, melyek valójában nem mások, mint eddig tilosnak számító génmanipulációk!
     Már a korlátozó intézkedéseknek is rengeteg káros következménye volt, már az is egzisztenciákat tett/tesz tönkre, és elrabolja alapvető emberi jogainkat. De az ú. n. védőoltások még ezen is túltesznek, azok még a génjeinket is megváltoztatják.
     A bíróságokat fel kell szólítani, hogy ne tekintsenek az elkövetők politikai hivatalaira, hanem az igazságot keressék, és a polgárok javát és jogait védelmezzék.


Évtizedek óta ismert tény, hogy a világ háttérben operáló irányítóinak egy világkormány megalakítása a célja. Nos, az az igen különös, még soha nem volt jelenség, ahogy a világ ma a „koronára” reagál, azt sugallja, hogy ez a világkormány valójában már megalakult, létezik, dolgozik és mindent és mindenkit irányít, mégha nem is tárja megalakulását a nyilvánosság elé. Különben egyszerűen nem lenne lehetséges, hogy egyfelől a világ összes országában ugyanakkor, ugyanazokat az őrült intézkedéseket hozzák a kormányok, függetlenül párthovatartozásuktól, másfelől, hogy ezeket az intézkedéseket olyan helyeken is meghozzák és drasztikusan betartatják, ahol a higiénia, az egészségvédelem egyébként ismeretlen fogalmak. A legkirívóbb példa erre India, melynek vezetői dalolva egyeztek bele abba, hogy népüket nyomorba döntsék.
     De nem csak a harmadik világra érvényes, hogy valójában nem sokat törődik a higiéniával, hanem más országokra is. Minap északi szomszédjainknál jártam, és az autópályán talált egyetlen WC-vel ellátott parkolóban olyan viszonyokat találtam, hogy az a csoda, hogy nincs vérhas, vagy kolera járvány ott. De ugyanilyen viszonyokat találtam a magyar autópálya ide vezető szakaszán is.
     Az élelmiszerboltokban olyan földön húzható bevásárlókosarak vannak, amiket használat után egymásba helyeznek, azaz a földön húzott rész belekerül a következő kosár tároló részébe. Már az 1970-es évek közepén én voltam az egyetlen buszon és villamoson közlekedő, aki kesztyűt viselt, és aki nem a földön rugdosta a táskáját, amit aztán az első szabaddá vált ülésre letett, vagy ha ő maga ült le, akkor az ölébe tett. Mikor két évvel ezelőtt nyáron a jogosítványom megújítása miatt az egészségügyi központban működő körzeti orvosnő kezelőjébe bementem, az asszisztensnő durván arra utasított, hogy vegyem le e kesztyűmet és mutassam meg a kezemet a doktornőnek, mert biztosan súlyos ekcémám van, ha kesztyűt hordok. És ezek az országok, ezek a hivatalok, ezek a kormányok beszélnek maszkról, távolságtartásról, egészségvédelemről! Azt sem tudják ez utóbbiról, hogy az mi!

Visszatérve a világkormányhoz: Ez nem csak, hogy működik, de komoly hadserege is van, mégpedig a leghatékonyabb, a legengedelmesebb és az egész világot egységesen behálózó: a média. És az agresszív kommunista erőszakszervezetek, melyeket ők hoztak létre, pénzelnek és irányítanak, mint például az Antifa és a BLM mozgalmak.

Hogy a média milyen gátlástalanul hazudik, és szolgálja ki a döntéshozók akaratát, azt kiválóan megmutatta a mostani, augusztus 1-i, berlini demonstráció. Soha még nem fordult elő, hogy az ATV ugyanazt mondja, mint az M1 és a Kossuth Rádió. Azok részére, akik eddig nem hitték el, hogy a mai média csak azért van, hogy az orránál fogva vezesse az embereket, ez az esemény, illetve az erről adott hivatalos tudósítások, és benne az az egyöntetűség, amivel az ellenzéki és az uralmon levő oldal kezelte ezt a megmozdulást, szinte az utolsó lehetőség, hogy végre kinyíljon a szemük, megnyíljon a fülük, lássanak és halljanak végre.
     A demonstráción többszázezer békés tüntető vett részt, gyerekekkel, táncolókkal, felszabadult, de maszk nélküli polgárokkal Németország valamennyi tájáról. Az eseményre hónapok óta készültek, az alternatív internet, melynek linkjei megtalálhatók e cikk második részében is, az elejétől fáradhatatlanul dolgozott az emberek felvilágosításáért, és egy nagy közös megmozdulás megszervezéséért. Céljuk a német alaptörvény visszaállításának, benne az őrült intézkedések, elsősorban a maszkviselet, a kötelező távolságtartás stb. visszavonásának elérése volt. Még Merkel asszonyt is meghívták felszólalónak, aki persze nem ment el a rendezvényre. Néhány német mellett több angol nyelvű tévécsatorna is élőben közvetítette órákon át az eseményt. Így mindenki a saját szemével láthatta, hogy többszázezren vettek részt a megmozduláson, és minden békésen, felfordulás nélkül, nagyon vidám hangulatban folyt le. Ami persze a rendőrséget nem akadályozta meg abban, hogy idő előtt véget vessen a rendezvénynek, kikapcsolja a mikrofont, és elvigye a rendezőket és felszólalókat. A vád az volt, hogy a tömeg nem hord maszkot, és nem tartja be a kötelező távolságot. A demonstráció természetesen előre be volt jelentve, így a rendőrség előtt is ismert tény volt, hogy a megmozdulás célja többek között e két kényszerintézkedés ellen irányul.
     És mit mondtak a médiában? Annak ellenére, hogy a rendőrség nyilvánosságra hozott beszámolója szerint több mint egy millió ember volt jelen a demonstráción, a német hivatalos média minden csatornája 17 ezer, a magyar ATV 20 ezer emberről beszélt, a Kossuth Rádió „több tízezerről, akikről majd csak ezután derül ki, hogy hányan fertőződtek meg belőlük”. És egyik hivatalos csatorna sem feledkezett meg megjegyezni, hogy radikális elemekről, nácikról, összeesküvés-gyártókról, rasszistákról, jobboldaliakról stb. volt szó.


Befejezésül közlök néhány részletet abból az összeállításból, mely a kenfm.de oldalon jelent meg, és amelyik ismert írók műveiből szedett össze olyan leírásokat, melyek kísérteties, vagy még inkább prófétai módon illenek napjainkra. És melyek bizonyítják, hogy voltak olyan idők, amikor a művészek felismerték a visszásságokat és a maguk lehetőségeivel harcoltak is ellenük.


Dosztojevszkij: Karamazov testvérek – 1880.
Mindenekelőtt önmagát ne csapja be. Aki saját magát becsapja, és saját hazugságait meghallgatja, végül odáig jut, hogy semmilyen igazságot, se magában, se magán kívül nem képes többé felismerni, és ezért mind saját magát, mind másokat elkezdi megvetni, lenézni. … Aki saját magának hazudik, hamarabb megsértődik, mint mások.


Boris Pasternak: Dr. Zsivago – 1957.
A legnagyobb szerencsétlenség, és minden későbbi baj gyökere a saját vélemény értékébe vetett hit elvesztése volt. Abból indultak ki, hogy az az idő, melyben az emberek az erkölcsi érzék sugallatait követték, elmúlt, és hogy most a közösség hangjával kell énekelni, és idegen, mindenkire ráerőszakolt elképzelések szerint kell élni. A frázisok uralma egyre erőteljesebb növekedésbe indult. A társadalom ezen eltévelyedése mindent felölelt és mindenkit megfertőzött.


Neil Postman: Halálra szórakozzuk magunkat – 1984.
Az előtt a tény előtt állunk, hogy a televízió az „informáltnak lenni” értelmét megváltoztatta, amikor az információk új válfaját vezette be, amit helyesebben dezinformációnak kellene nevezni. A dezinformáció nem jelenti ugyanazt, mint a téves információ. A dezinformáció megtévesztő – nem helyénvaló, nem releváns, töredékes vagy felületes – információt jelent, olyan információt, ami azt a látszatot kelti, hogy tud valamit, miközben valójában az embereket a tudástól téríti el. És amikor azt mondom, hogy a televíziós híradók szórakoztatást nyújtanak, és nem információt, akkor ez nem csak azt jelenti, hogy hiteles információkat hallgatnak el előlünk, hanem arra az igen nyugtalanító tényre mutatok rá, hogy elvesztjük az érzékünket arra, hogy mit jelent jól informáltnak lenni. A tudatlanságot bármikor meg lehet szüntetni. De mit tegyünk akkor, ha a tudatlanságunkat tudásnak tartjuk?


Robert Pfaller: A felnőttek nyelve – 2017.
Amikor a kormányok a lakosságot rendkívül sérülékeny lényekként, gyerekekként vagy háziállatokként kezelik, akkor ezek a lények masszív gyűlölködést fognak egymás ellen kifejleszteni, és akkor az egyedüli konzekvencia csak azt lehet, hogy e lényeket ketrecekbe zárják, hogy társaiktól megvédjék őket. Egy háziállatokból álló társadalom tökéletesen elnyomó társadalom.
     Különös módon az elmúlt évtizedekben a nyugati társadalmakban többnyire a zöld és a szociáldemokrata erők voltak azok, melyek rendőrségért és bürokratikus szabályozásért kiáltottak. De most egy látszólag haladó szellemű csoport látszólag haladó szellemű célokért (a gyengék védelmezése) tevőlegesen segített az igencsak haladás-ellenes eredmények létrehozásában (a nyilvános tér szétzúzása, a demokratikus viták megakadályozása, a véleménykülönbség mellőzése).
     Az intézményes paranoia, amit ők – különösen a végtelenül gyenge, teljesen védtelen áldozatok fotóinak a szakadatlan bemutatásával – előidéznek, mindig azonnali intézkedéseket követel, az eszközök mértékéről és megfelelő voltáról való mindenfajta megfontolás vagy vita nélkül. Mivel a tébolyban az eszközök alkalmasságáról nem folytatnak vitát, a gyűlölködés és az ennek megfelelő látszat-politikák rendszerint maguk képezik a döntő akadályokat az ellen, amit ők maguk céljukként megneveznek. Az egészségvallási politika nem csak sok minden mást semmisít meg, hanem még magát az egészséget is.


Morton Rhue: A hullám – 1981.
Laurie még éppen időben érkezett a játék megkezdéséhez. Az év eddigi legnagyobb létszámú közönsége volt ott, és ezért Laurienak időbe telt, amíg Amy szőke hajtincseit a csaknem teljesen megtelt sorok között felfedezte. Laurie már csaknem félig feljutott a legfelső sorig, és éppen Amyhoz akart futni, amikor valaki rákiáltott: Állj! Laurie megállt, és megpillantotta a hozzá közeledő Bradet. "Oh, Laurie, hátulról nem is ismertelek fel", mondta Brad. Aztán elvégezte a hullám üdvözlést jelentő mozdulatát. Laurie mozdulatlanul állt. Brad összehúzta a szemöldökét.
– "Rajta, Laurie, csak köszönnöd kell, és máris felmehetsz."
– "Miről beszélsz tulajdonképpen, Brad?"
– "De hiszen tudod! A hullám üdvözléséről!"
– "Azt akarod mondani, hogy nem mehetek fel addig a tribünre, amíg nem köszöntem?", kérdezte Laurie. Brad zavartan állt mellette.
– "Igen, így döntöttek ők, Laurie."
– "Kik azok az ők?"
– "A hullám, Laurie, hiszen tudod. Na hallod, mi olyan borzasztó ebben? Köszönsz, és máris felmehetsz." Laurie végignézett a tele sorokon.
– "Azt akarod mondani, hogy ezek mind, akik itt ülnek, előtte így köszöntek?"
– "Igen, legalábbis a tribün általam kontrollált részén, biztosan."
– "De, én fel akarok menni, és nem akarok köszönni!" förmedt fel Laurie dühösen.
– "De ezt nem teheted meg!", válaszolta Brad.
– "Ki mondja, hogy nem tehetem meg?", kérdezte Laurie olyan hangosan, hogy néhány tanuló már feléjük fordult. Brad elvörösödött.
– "Hallgass ide, Laurie", mondta halkan, "csináld meg már végre ezt a hülye üdvözlést!" De Laurie hajthatatlan maradt.
"Nem! Ez egyszerűen nevetséges, és ezt te ugyanolyan jól tudod, mint én.", majd így folytatta:
– "Brad, tulajdonképpen miért veszel ebben részt, ha te is pontosan tudod, hogy ez ostobaság?"


Linkgyűjtemény a cikkhez


Feltéve: 2020. augusztus 5.
az ELEJÉRE    


             ÉLETE         PÁLYÁJA        SZÍNHÁZ         KEZDŐLAP         FILM-TV         EGYÉB         KÉPGALÉRIA